طرح های توسعه

اتصال به شبکه ریلی

اتصال به شبکه ریلی و ایستگاه تخلیه و بارگیری مواد

اکثر صنایع تولید بزرگ به جهت حجم بالای تولید، مواد اولیه خود را در ابعاد گسترده و از طریق خطوط ریلی کشور تامین می نمایند. از اینرو اتصال به شبکه ریلی و ساخت ایستگاه های تخلیه و بارگیری زغال سنگ و کک، بعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه کارخانه لحاظ شده است تا همراستا با صنایع بزرگ کشور، محصولات موردنیاز در تناژ بالا تهیه و ارسال گردد. این طرح در سال 1403 به بهره برداری خواهد رسید.

مزایای بازیافت حرارتی

حذف آلاینده های زیست محیطی و تولید کک با کیفیتهای مختلف برای بازارها

ظرفیت کارخانه

در حال حاضر ظرفیت عملی کارخانه کک سازی طبس 330 هزار تن می باشد.

طرح های توسعه

اتصال به شبکه ریلی و ایستگاه تخلیه و بارگیری مواد

ایجاد نیروگاه

ایجاد نیروگاه بازیافت حرارتی (WHR) با ظرفیت 37 مگاوات ساعت و نیروگاه برج خنک کننده (CDQ) با ظرفیت 20 مگاوات ساعت

تجهیز و استخراج معادن زغال سنگ

در فرآیند تولید کک به روش بازیافت حرارتی، عملکرد دایمی کوره ها و باتری از الزامات تولید محصول نهایی است.

کارخانه تولید بریکت

صرفه جویی در صنعت زغال سنگ و محصولات جانبی آن بعنوان یک رسالت برای شرکت کک طبس و در راستای کمک به حفظ منابع طبیعی کشور محسوب می شود...

احداث کارخانه زغال شویی

در فرآیند تولید کک به روش بازیافت حرارتی، عملکرد دایمی کوره ها و باتری از الزامات تولید محصول نهایی است.