شرکت کک طبس

اتصال به شبکه ریلی

اکثر صنایع تولید بزرگ به جهت حجم بالای تولید، مواد اولیه خود را در ابعاد گسترده و از طریق خطوط ریلی کشور تامین می نمایند. از اینرو اتصال به شبکه ریلی و ساخت ایستگاه های تخلیه و بارگیری زغال سنگ و کک، بعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه کارخانه لحاظ شده است تا همراستا با صنایع بزرگ کشور، محصولات موردنیاز در تناژ بالا تهیه و ارسال گردد. این طرح در سال 1403 به بهره برداری خواهد رسید.” در حال حاضر ظرفیت عملی کارخانه کک سازی طبس 330 هزار تن می باشد. ایجاد نیروگاه بازیافت حرارتی (WHR) با ظرفیت 37 مگاوات ساعت و نیروگاه برج خنک کننده (CDQ) با ظرفیت 20 مگاوات ساعت” “تجهیز و استخراج معادن زغال سنگ در فرآیند تولید کک به روش بازیافت حرارتی، عملکرد دایمی کوره ها و باتری از الزامات تولید محصول نهایی است.

صرفه جویی در صنعت زغال سنگ و محصولات جانبی آن بعنوان یک رسالت برای شرکت کک طبس و در راستای کمک به حفظ منابع طبیعی کشور محسوب می شود…