شرکت کک طبس

تجهیز و استخراج معدن زغال سنگ

تجهیز و استخراج معادن زغال سنگ کک شو و حرارتی

تجهیز و استخراج معادن زغال سنگ کک شو و حرارتی

در فرآیند تولید کک به روش بازیافت حرارتی، عملکرد دایمی کوره ها و باتری از الزامات تولید محصول نهایی است. از طرفی در زنجیره ارزش کارخانه تامین زغال سنگ مناسب بعنوان یکی از ارکان تولید با کیفیت و مداوم کک محسوب می شود. متاسفانه در کشور با کمبود زغال سنگ مواجه هستیم و تملک برخی از صنایع بزرگ کشور بر معادن زغال سنگ داخلی، باعث بروز مشکلات مقطعی در تهیه زغال سنگ شده است. از اینرو و به جهت ایجاد ثبات در تامین مواد اولیه، تملک، تجهیز و استخراج از معادن زغال سنگ کک شو و حرارتی در دستور کار مدیریت شرکت قرار داشته و بهره برداری از معادن انشاءالله در سال 1404 محقق خواهد شد.

 

مزایای بازیافت حرارتی

حذف آلاینده های زیست محیطی و تولید کک با کیفیتهای مختلف برای بازارها

 

ظرفیت کارخانه=”در حال حاضر ظرفیت عملی کارخانه کک سازی طبس 330 هزار تن می باشد.”

تجهیز و استخراج معادن زغال سنگ کک شو و حرارتی

 

 

اتصال به شبکه ریلی=”اکثر صنایع تولید بزرگ به جهت حجم بالای تولید، مواد اولیه خود را در ابعاد گسترده و از طریق خطوط ریلی کشور تامین می نمایند.

تجهیز و استخراج معادن زغال سنگ=”در فرآیند تولید کک به روش بازیافت حرارتی، عملکرد دایمی کوره ها و باتری از الزامات تولید محصول نهایی است.

 

کارخانه تولید بریکت” =”صرفه جویی در صنعت زغال سنگ و محصولات جانبی آن بعنوان یک رسالت برای شرکت کک طبس و در راستای کمک به حفظ منابع طبیعی کشور محسوب می شود…

“ایجاد نیروگاه و تولید برق=”ایجاد نیروگاه بازیافت حرارتی (WHR) با ظرفیت 37 مگاوات ساعت و نیروگاه برج خنک کننده (CDQ) با ظرفیت 20 مگاوات ساعت