شرکت کک طبس

ماموریت

خلق ارزش پایدار با تولید محصولات باکیفیت کُک مورد نیاز مشتریان در راستای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور با رعایت اصول علمی و استفاده از تکنولوژی روز دنیا به منظور ارتقاء ثروت و سود سهامداران و ذینفعان