نظام جامع ارزیابی متوازن (BSc )

  • منظر مالي ( financial perspective )
   • ارتقاء سطح درآمد و سودآوری
   • انضباط مالي و مدیریت منابع
   • مدیریت بودجه و مصرف بهینه هزینه ها

  • منظر مشتري (customer perspective )
   • تامین مواد اولیه برای تولید
   • کیفیت تولید محصولات و توسعه برند شرکت
   • بازاریابی و فروش
   • افزایش سهم از بازار فروش
   • رضایت مندی مشتریان

  • منظر فرايندهاي داخلي کسب و کار (internal processes perspective )
   • توسعه و هوشمند سازی سیستم های یکپارچه مدیریتی
   • افزایش سرانه های سودآور
   • بهره وری عوامل تولید
   • امنیت و سلامت محیط کار

  • منظر رشد و يادگيري سازماني ( learning & growth perspective )
   • روند رشد تولید و فروش
   • توانمند سازی نیروی انسانی
   • آموزش کاربردی و ارتقاء مستمر سطح مهارت کارکنان
   • ارتقاء سطح مدیریت دانش
   • منشور اخلاقی و رعایت ضوابط در محیط کار
   • رضایت مندی کارکنان

مدل ارزیابی متوازن، تکنیکی جهت عملیاتی ساختن آرمان، ماموریت، استراتژی‌ها و چشم انداز آینده سازمان است و يا به عبارتي يک چارچوب مفهومي جهت تدوين مجموعه اي از شاخص هاي عملکرد در راستاي اهداف استراتژيک مي باشد.
در این ارتباط براي تبديل بينش و استراتژی شرکت کُک طبس به عمل، اهداف عملیاتی و اصلی شرکت از روش و مدل علمی کارت امتیازی متوازن (BSc )،Balanced Score Card)) احصاء و در چهار منظر ذیل ارایه می گردد.