شرکت کک طبس

نظام جامع ارزیابی متوازن (BSc )

نظام جامع ارزیابی متوازن (BSc )

 • منظر مالي ( financial perspective )
  • ارتقاء سطح درآمد و سودآوری
  • انضباط مالي و مدیریت منابع
  • مدیریت بودجه و مصرف بهینه هزینه ها

 

 • منظر مشتري (customer perspective )
  • تامین مواد اولیه برای تولید
  • کیفیت تولید محصولات و توسعه برند شرکت
  • بازاریابی و فروش
  • افزایش سهم از بازار فروش
  • رضایت مندی مشتریان

 

 • منظر فرايندهاي داخلي کسب و کار (internal processes perspective )
  • توسعه و هوشمند سازی سیستم های یکپارچه مدیریتی
  • افزایش سرانه های سودآور
  • بهره وری عوامل تولید
  • امنیت و سلامت محیط کار

 

 • منظر رشد و يادگيري سازماني ( learning & growth perspective )
  • روند رشد تولید و فروش
  • توانمند سازی نیروی انسانی
  • آموزش کاربردی و ارتقاء مستمر سطح مهارت کارکنان
  • ارتقاء سطح مدیریت دانش
  • منشور اخلاقی و رعایت ضوابط در محیط کار
  • رضایت مندی کارکنان

مدل ارزیابی متوازن، تکنیکی جهت عملیاتی ساختن آرمان، ماموریت، استراتژی‌ها و چشم انداز آینده سازمان است و يا به عبارتي يک چارچوب مفهومي جهت تدوين مجموعه اي از شاخص هاي عملکرد در راستاي اهداف استراتژيک مي باشد.
در این ارتباط براي تبديل بينش و استراتژی شرکت کُک طبس به عمل، اهداف عملیاتی و اصلی شرکت از روش و مدل علمی کارت امتیازی متوازن (BSc )،Balanced Score Card)) احصاء و در چهار منظر ذیل ارایه می گردد.