کک فروآلیاژی

معرفی محصولات کارخانه

مشخصات کک فروآلیاژی

خاکستر

13.5%

رطوبت

10%

مواد فرار

2.5%

کربن ثابت

84%

گوگرد

1.1%

کک فروآلیاژی

کک با دانه بندی 30-15 و 15-5 با کربن بالاتر از 80% به عنوان عامل احیاء و تامین کننده انرژی در کوره های قوس الکتریکی استفاده می شود و مصارف این کک در صنایع فروآلیاژ و فولاد سازی به روش قوس الکتریکی است.
شایان ذکر است، با توجه به نیاز مشتری و با توجه به قابلیت تکنولوژی به کار رفته در کارخانه کک سازی طبس این امکان فراهم می باشد با ترکیب زغال های قابل تامین، کک مورد درخواست مشتری با کیفیت و دانه بندی مورد درخواست تولید شود.