شرکت کک طبس

میلاد با سعادت مولود کعبه، حضرت علی (ع) و بزرگداشت مقام روز پدر خجسته باد

دل هر چه نظر به وسعت عالم تافت
جز نور تو در عرصه ی آفاق نیافت
هنگام نهادن قدم بر سر خاک
دیوار حرم به احترام تو شکافت

میلاد باسعادت مظهر علم و عزت و عدالت حضرت علی(ع) و روز بزرگداشت مقام پدر مبارک باد.

روابط عمومی شرکت کک طبس