[tek_sectiontitle st_title=”طرح های توسعه” st_title_tag=”” st_subtitle=”احداث کارخانه زغال شویی” st_subtitle_position=”subtitle-below-title” st_subtitle_color=”#ffffff” st_title_size=”20px” st_title_font_weight=”” st_subtitle_size=”30px” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth” css_animation=”kd-animated fadeIn” css_animation_delay=”200″ st_subtitle_decoration=”” css=”.vc_custom_1669651079420{margin-top: -30px !important;margin-bottom: 60px !important;}”]
[tek_shape shape_template=”shape_rectangle” shape_top_position=”-60px” shape_left_position=”-78vw” shape_width=”100vw” shape_height=”550px” shape_bg_color=”#ffffff” shape_parallax=”” css_animation=””][tek_shape shape_template=”shape_dots” shape_top_position=”-20px” shape_left_position=”-50px” shape_width=”172px” shape_height=”173px” shape_parallax=”with-parallax” shape_parallax_speed=”-0.05″ css_animation=”kd-animated zoomIn” shape_animation_delay=”400″][tek_photogallery pg_carousel_layout=”slider-layout” pg_nav_style=”nav-dots” pg_autoplay=”auto_on” pg_autoplay_speed=”8000″ pg_stoponhover=”hover_off” pg_enable_loop=”loop_on”][tek_photogallery_single pg_image_source=”media_library” pg_image=”10395″ pg_click_action=”open_photoswipe” css_animation=””][/tek_photogallery]
[tek_sectiontitle st_title=”احداث کارخانه زغال شویی” st_title_tag=”” st_subtitle=”در فرآیند تولید کک به روش بازیافت حرارتی، عملکرد دایمی کوره ها و باتری از الزامات تولید محصول نهایی است. از اینرو و در زنجیره ارزش کارخانه تامین زغال سنگ مناسب بعنوان یکی از ارکان تولید با کیفیت و مداوم کک محسوب می شود. متاسفانه در کشور با کمبود زغال سنگ مواجه هستیم و تملک برخی از صنایع بزرگ کشور بر معادن زغال سنگ داخلی، باعث بروز مشکلات مقطعی در تهیه زغال سنگ شده است. از اینرو و به جهت ایجاد ثبات در تامین مواد اولیه، تملک، تجهیز و استخراج از معادن زغال سنگ کک شو و حرارتی در دستور کار مدیریت شرکت قرار داشته و پس از آن شستشو و مرتب سازی زغال برای تولید محصول نهایی به جهت ورود به چرخه تولید کک با ساخت و بهره برداری از کارخانه زغال شویی انجام خواهد شد. بهره برداری از این کارخانه نیز در سال 1404 محقق خواهد شد.” st_subtitle_position=”subtitle-below-title” st_subtitle_color=”#696969″ st_title_size=”20px” st_title_font_weight=”” st_title_bottom_spacing=”30px” st_separator_enable=”separator_on” st_separator_position=”below_title” st_separator_style=”solid-line” st_separator_width=”sep-border-width-2″ st_separator_length=”120px” st_text_align=”text-left” st_width=”st_fullwidth” css_animation=”kd-animated fadeIn” css_animation_delay=”200″ st_extra_class=”pagesubTitle” st_subtitle_decoration=”” css=”.vc_custom_1669651019076{margin-bottom: 60px !important;}”]
[tek_hotspot hotspot_name=”Solar Modules” horizontal_position=”71%” vertical_position=”70%” hotspot_type=”icon” hotspot_pulse=”yes” enable_tooltip=”yes” tooltip_title=”مزایای بازیافت حرارتی” tooltip_content=”حذف آلاینده های زیست محیطی و تولید کک با کیفیتهای مختلف برای بازارها” tooltip_text_alignment=”tooltip-text-center” tooltip_position=”tooltip-top” css_animation=”” icon_iconsmind=”fas fa-info”][tek_hotspot hotspot_name=”Low Maintenance” horizontal_position=”30%” vertical_position=”40%” hotspot_type=”icon” hotspot_pulse=”yes” enable_tooltip=”yes” tooltip_title=”ظرفیت کارخانه” tooltip_content=”در حال حاضر ظرفیت عملی کارخانه کک سازی طبس 330 هزار تن می باشد.” tooltip_text_alignment=”tooltip-text-center” tooltip_position=”tooltip-top” css_animation=”” icon_iconsmind=”fas fa-info”]
[tek_sectiontitle st_title=”احداث کارخانه زغال شویی” st_title_tag=”” st_subtitle=”طرح های توسعه” st_subtitle_position=”subtitle-above-title” st_title_color=”#ffffff” st_subtitle_color=”#ffc107″ st_title_font_weight=”” st_subtitle_size=”15px” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-right” st_width=”st_fullwidth” css_animation=”kd-animated fadeIn” css_animation_delay=”200″ st_subtitle_decoration=”” css=”.vc_custom_1669651086941{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;}”]
[tek_iconbox title=”اتصال به شبکه ریلی” title_size=”h4″ title_color=”#ffffff” box_content_type=”simple_text” text_box=”اکثر صنایع تولید بزرگ به جهت حجم بالای تولید، مواد اولیه خود را در ابعاد گسترده و از طریق خطوط ریلی کشور تامین می نمایند.” text_color=”#cccccc” icon_type=”icon_browser” icon_position=”icon_top” icon_layout=”contained-icon” icon_background=”icon-no-background” icon_border=”icon-no-border” ib_icon_shadow=”” icon_color=”#ffc107″ icon_size=”45px” icon_font_weight=”400″ icon_wrapper_bottom_spacing=”25px” badge_settings=”badge-off” content_alignment=”content_right” custom_link=”ib-text-link” link_text=”ادامه مطلب” iconbox_link=”https://coketabas.com/%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%b1%db%8c%d9%84%db%8c/” background_type=”none” border_type=”none” ib_box_shadow=”” hover_effect=”ib-no-effect” ib_bottom_margin=”45px” css_animation=”kd-animated fadeIn” ib_animation_delay=”200″ icon_iconsmind=”iconsmind-Train-2 iconsmind-Transportation”][/tek_iconbox][tek_iconbox title=”تجهیز و استخراج معادن زغال سنگ” title_size=”h4″ title_color=”#ffffff” box_content_type=”simple_text” text_box=”در فرآیند تولید کک به روش بازیافت حرارتی، عملکرد دایمی کوره ها و باتری از الزامات تولید محصول نهایی است.” text_color=”#cccccc” icon_type=”icon_browser” icon_position=”icon_top” icon_layout=”contained-icon” icon_background=”icon-no-background” icon_border=”icon-no-border” ib_icon_shadow=”” icon_color=”#ffc107″ icon_size=”45px” icon_font_weight=”400″ icon_wrapper_bottom_spacing=”25px” badge_settings=”badge-off” content_alignment=”content_right” custom_link=”ib-text-link” link_text=”ادامه مطلب” iconbox_link=”https://coketabas.com/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d8%b2%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%86%da%af/” background_type=”none” border_type=”none” ib_box_shadow=”” hover_effect=”ib-no-effect” css_animation=”kd-animated fadeIn” ib_animation_delay=”200″ icon_iconsmind=”iconsmind-Power-Station iconsmind-Industry”][/tek_iconbox]
[tek_iconbox title=”کارخانه تولید بریکت” title_size=”h4″ title_color=”#ffffff” box_content_type=”simple_text” text_box=”صرفه جویی در صنعت زغال سنگ و محصولات جانبی آن بعنوان یک رسالت برای شرکت کک طبس و در راستای کمک به حفظ منابع طبیعی کشور محسوب می شود…” text_color=”#cccccc” icon_type=”icon_browser” icon_position=”icon_top” icon_layout=”contained-icon” icon_background=”icon-no-background” icon_border=”icon-no-border” ib_icon_shadow=”” icon_color=”#ffc107″ icon_size=”45px” icon_font_weight=”400″ icon_wrapper_bottom_spacing=”25px” badge_settings=”badge-off” content_alignment=”content_right” custom_link=”ib-text-link” link_text=”ادامه مطلب” iconbox_link=”http://https://coketabas.com/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%aa/” iconbox_link_target=”_blank” background_type=”none” border_type=”none” ib_box_shadow=”” hover_effect=”ib-no-effect” ib_bottom_margin=”45px” css_animation=”kd-animated fadeIn” ib_animation_delay=”200″ icon_iconsmind=”iconsmind-Mine iconsmind-Industry”][/tek_iconbox][tek_iconbox title=”ایجاد نیروگاه و تولید برق” title_size=”h4″ title_color=”#ffffff” box_content_type=”simple_text” text_box=”ایجاد نیروگاه بازیافت حرارتی (WHR) با ظرفیت 37 مگاوات ساعت و نیروگاه برج خنک کننده (CDQ) با ظرفیت 20 مگاوات ساعت” text_color=”#cccccc” icon_type=”icon_browser” icon_position=”icon_top” icon_layout=”contained-icon” icon_background=”icon-no-background” icon_border=”icon-no-border” ib_icon_shadow=”” icon_color=”#ffc107″ icon_size=”45px” icon_font_weight=”400″ icon_wrapper_bottom_spacing=”25px” badge_settings=”badge-off” content_alignment=”content_right” custom_link=”ib-text-link” link_text=”ادامه مطلب” iconbox_link=”https://coketabas.com/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82/” background_type=”none” border_type=”none” ib_box_shadow=”” hover_effect=”ib-no-effect” css_animation=”kd-animated fadeIn” ib_animation_delay=”200″ icon_iconsmind=”iconsmind-Electricity iconsmind-Industry”][/tek_iconbox]