[tek_sectiontitle st_title=”برنامه استراتژیک ( سند راهبردی )” st_title_tag=”” st_subtitle_position=”subtitle-below-title” st_title_size=”42px” st_title_font_weight=”” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-center” st_width=”st_fullwidth” css_animation=”kd-animated fadeIn” css_animation_delay=”200″ css=”.vc_custom_1674808471974{margin-bottom: 75px !important;}”]
[tek_sectiontitle st_title=”تعریف استراتژی : (strategy)” st_title_tag=”” st_subtitle=”استراتژی را ایجاد یک مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا تعریف می کنند و اساس کار را مدیریت این تمایز می دانند. همچنین استراتژی نوع خاص از راه و روش دستیابی به اهداف است که در ارتباط با چگونگی دستیابی به اهداف بلند مدت و حیاتی سازمان که در محیط رقابتی قرار دارد و در رابطه با حرکت از وضعیت موجود به وضعیت جدید بحث می نماید.” st_subtitle_position=”subtitle-below-title” st_title_size=”20px” st_title_font_weight=”” st_title_bottom_spacing=”30px” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-left” st_width=”st_fullwidth” css_animation=”kd-animated fadeIn” css_animation_delay=”200″ st_extra_class=”Ster” st_subtitle_decoration=”” css=”.vc_custom_1677143872232{margin-bottom: 60px !important;}”]
[tek_photobox phb_text_align=”text-center” image_source=”media_library” phb_image=”11109″ phb_custom_link=”#” css_animation=””]
[tek_photobox phb_text_align=”text-center” image_source=”media_library” phb_image=”11118″ phb_custom_link=”#” css_animation=””]
[tek_sectiontitle st_title=”برنامه ریزی استراتژیک :” st_title_tag=”” st_subtitle=”برنامه ریزی استراتژیک، فرایندی است برای هدایت و پیشبرد برنامه ها و فعالیت ها با افق دید بلندمدت و در جهت دستیابی به اهداف و تحقق ماموریت سازمان تهیه می گردد.
برنامه استراتژیک (سند راهبردی) سندی است که اهداف شرکت، روش های رسیدن به این اهداف و عناصر مورد نیاز برای تحقق هدف ها را روشن می کند. بدین منظور این سند با رعایت استانداردهای حرفه ای و با مطالعه مستندات و فعالیت های شرکت کک طبس و با مشارکت کارشناسان مجرب و متخصصین این حوزه تدوین گردید.” st_subtitle_position=”subtitle-below-title” st_title_size=”20px” st_title_font_weight=”” st_title_bottom_spacing=”30px” st_separator_enable=”separator_off” st_text_align=”text-left” st_width=”st_fullwidth” css_animation=”kd-animated fadeIn” css_animation_delay=”200″ st_extra_class=”Ster” st_subtitle_decoration=”” css=”.vc_custom_1677143895307{margin-bottom: 60px !important;}”]