شرکت کک طبس

معرفی شرکت

 

موضوع فعاليت شركت عبارت است از پژوهش مربوط به شناسايي پتانسيل سرمايه گذاري در ايران، جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي، سرمايه گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي، ايجاد بانك هاي اطلاعاتي علمي و اقتصادي، سرمايه گذاري در بازرگاني و توليدات صنعتي و معدني و فناوري، سرمايه گذاري در خدمات مديريتي و مشاوره اي و طراحي و خدمات علمي و فني و نرم افزاري، فعاليت هاي بازرگاني اعم از واردات و صادرات كالاهاي مجاز بازرگانی.

 

سرمايه شركت در بدو تاسيس 3 ميليارد ريال (شامل 300.000 سهم به ارزش اسمي 10.000 ريال بوده ) كه تا پايان سال 1398 طي چند مرحله افزايش سرمايه به 320 ميليارد ريال ( شامل تعداد 320.000.000 سهم به ارزش اسمي هر سهم 1000 ريال) رسيده است . در سال 1399 سرمايه شركت از مبلغ 320 ميليارد ريال به 600 ميليارد ريال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزايش يافته است.

 

رديف نام سهامدار درصد مالکیت
1 شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 50/96
2 شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان 39/2
3 شرکت ره اختران نور 5/71
4 شركت پارس ماشين زرين 1/70
5 شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور کمتر از یک درصد
6 ساير سهامداران حقيقي و حقوقي 2/44
جمع 100%